www.region.wrock.pl strona dedykowana kontaktom z władzami regionalnymi i dokumentująca przebieg postępowania skargowego w 2009r (SWD) oraz wybranym tematom rozwoju regionalnego i patologiom w zarządzaniu Dolnym Śląskiem.

Zobacz Blog blog.region.wrock.pl

Autor: Wojciech HENDRYKOWSKI – Wrocław – wojthen@wp.pl,
tel. 600-827-407


Pokaż swoje poparcie - polub profil na Facebooku


1/ [  ] List Otwarty do Pana Premiera D. Tuska – lipiec 2010 Przy pierwszym czytaniu sugeruję pominięcie (nie otwieranie) linków zawartych w powyższym Liście w celu jego łatwiejszego zrozumienia 1a/ [  ] List do Premiera D. Tuska - 29.07.2010 2/ [  ] Korespondencja elektroniczna do władz regionalnych – prośby o spotkania 2008/09
I. Pisma zawierające treści (wnioski, skargi) stanowiące merytoryczną podstawę dla postępowania skargowego uruchomionego przez MSWiA w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (SWD) 3/ [  ] Premier G. Schetyna - 6.02.09.pdf 4/ [  ] Pismo 4.03.09 - SWD, UMWD, DUW, KM RPO.pdf 5/ [  ] Pismo przewodnie Kom. Rew. - 20.04.09.pdf II. Dokumentacja postępowania skargowego zakończonego uchwałą nr XLIII / 718 / 09 SWD z dn. 23.07.2009 – podstawowa i towarzysząca/uzupełniająca 6/ [SND] Skarga - sesja SWD - 23.07.09.mp3 (dźwięk 7 minut 28 sek.) 7/ [ ] Uchwała 718 z uzasadnieniem.pdf 8/ [  ] Radni SWD - list 26.07.09.pdf 9/ [  ] Radni SWD II -list 23.08.pdf - uzupełniony o Suplement 2010 10/ [  ] Wybór tekstów z elektronicznej korespondencji odwoławczej do MSWiA, KPRM, DUW - 2008/09 (art. 239 par.1 kpa) 11/ [  ] Skany wybranych odpowiedzi "odwoławczych" III. Wcześniejsze pisma skierowane do Panów Premierów: Donalda Tuska oraz Grzegorza Schetyny 12/ [  ] Premier D. Tusk – 20.05.09 13/ [  ] Premier G. Schetyna 6.05.09.pdf 14/ [  ] Premier G. Schetyna - 14.07.09.pdf IV. Teksty, materiały dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 (SRWD 2020) oraz Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI) 15/ [  ] Strategie: SRWD 2020 oraz DSI - opis (VI. 2010) - z uwzgl. Politechniki 16/ [  ] DSI – rozdział 7.2 vs. strategia DCZT 17/ [  ] DSI-pismo do dyr. MC - IV.2004.pdf 18/ [  ] SRWD 2020 - analiza z 2005-06.pdf 19/ [  ] DSI – uwagi i opinie – III.2005 20/ [  ] FS UE - koncepcja strategii regionalnej.pdf V. Korespondencja do przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (SWD) oraz marszałka (UMWD) – 2006/07 21/ [  ] SWD+UMWD I - 2006.pdf 22/ [  ] SWD+UMWD - II.2006.pdf 23/ [  ] SWD+UMWD III - 2006.pdf 24/ [  ] Prof. L. Kieres - SWD - 2007.pdf VI. Kolejne korespondencje [od/do] po wysłaniu Listu Otwartego do premiera (link nr 1) 25/ [  ] Pismo od min. J. Pitery z dn. 27.07.2010 26/ [  ] Wybrana korespondencja do Pani minister J. Pitery 27/ [  ] Pisma elektroniczne do kierownictwa Platformy Obywatelskiej - ostatnie z dn. 20.09.2010 28/ [  ] Pismo do Panów D.Tuska i G. Schetyny - 23.09.2010 29/ [  ] Przewodniczący SWD, Marszałek, Radni SWD - 26.10.2010 30/ [  ] Premier D.Tusk - list 15.11.2010 31/ [  ] SWD - list do radnych III kadencji - 20.11.2010 32/ [  ] Pismo do wojewody R.Jurkowlańca z dn.28.11.2010 33/ [  ] Pisma od wojewody z dn. 13.01.2011 i 20.10.2009 34/ [  ] Pismo z MSWiA z dn. 14.01.2011 35/ [  ] Pismo od min. J. Pitery z dn. 14.02.2011 36/ [  ] Władza - diagnoza nieprawidłowości na Dolnym Śląsku 30.09.2011 37/ [  ] Korespondencja do D.Tuska i G.Schetyny - X.2011 38/ [  ] Korespondencja do kierownictwa samorządu wojewódzkiego i radnych SWD z dn.26.10.2011 39/ [  ] Nieprawidłowości we władzach Dolnego Ślaska - X.2012 !!! VII. Wybrane dokumenty i korespondencja dotycząca prac nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r (SRWD), zatwierdzoną przez sejmik województwa dolnośląskiego (SWD) w lutym 2013, potwierdzające niekompetencje, nieuczciwość, błędy oraz sprzeczną z interesem regionu działalność władz samorządowych (najważniejsze uwagi, opinie i oceny dostępne są po otwarciu poniższych linków z pogrubioną czcionką). 40/ SRWD – wersja finalna, zatwierdzona przez SWD dn. 28.02.2013 [  ] www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf 41/ Wybrane oceny i opinie dotyczące projektu SRWD - już po zakończeniu tzw. konsultacji społecznych - a przed ostatecznym przyjęciem przez sejmik w dn. 28.02.2013r, także w kontekście nierozliczonej poprzedniej strategii z 2005r. Praktycznie wszystkie błędy i braki znalazły się w wersji finalnej. [  ] www.region.wrock.pl/Pisma%20z%20lutego%202013%20z%20U718.pdf 42/ Moje komentarze jako barcelona321 do artykułów prasowych dotyczących tworzonej SRWD [  ] www.region.wrock.pl/SRWD%20-%20komentarze%20barcelona321%20do%20artyku%C5%82%C3%B3w%20prasowych.pdf 43/ Fasadowość konsultacji społecznych projektu SRWD, inne nieprawidłowości i kulisy dotyczące tego dokumentu, także w kontekście inteligentnych specjalizacji (RIS3). [  ] www.region.wrock.pl/Konsultacje%20SRWD-opinie.pdf 44/ Końcowe posiedzenie Komitetu Sterujacego SRWD w dn. 24.01.2013 [  ] www.region.wrock.pl/Ostatnie%20posiedzenie%20Komitetu%20Sterujacego%20SRWD-24.01.13.pdf 45/ Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRWD (styczen 2013) - od str 22 wykaz zgłoszonych uwag [  ] www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/_2013_01_17__NEW_Sprawozdanie_z_Konsultacji_Spolecznych_SRWD.pdf 46/ Korespondencja z dyrektorem WBU [  ] www.region.wrock.pl/Korespondencja%20z%20dyr.%20WBU.pdf 47/ Korespondencja elektroniczna do SWD i UMWD - październik 2014 [  ] www.region.wrock.pl/Korespondencja%20X.14-SWD%20UMWD.pdf 48/ Korespondencja elektroniczna do zarządu województwa dolnośląskiego (UMWD) - wrzesień 2015 [  ] www.region.wrock.pl/Pismo%20do%20UMWD%20-%20wrzesien%202015.pdf